Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła zimą

szkoła zimą

obraz

obraz Kucie kos

sala gimnastyczna

sala gimnastyczna

przedszkole

przedszkole

plac zabaw

plac zabaw

Historia

Placówka nasza posiada długoletnią tradycję edukacyjno – wychowawczą. Historia Przedszkola Samorządowego w Igołomi sięga lat powojennych.

Po odzyskaniu niepodległości i zniesieniu granic rozbiorowych grunty wraz z budynkami celnymi wracały do swoich prawowitych właścicieli. Tak się też stało w przypadku budynków celnych w Igołomi, które przetrwały do czasów I Wojny Światowej.
Po ustąpieniu Rosjan budynki wróciły do właścicieli majątku Igołomia. Od 1912/13 byli to Karolina i Henryk Morstinowie. W 1918 roku z ich inicjatywy najokazalszy z budynków celnych – dom naczelnika z kancelarią – został przekazany Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny ze starej Wsi.
Jak podaje s. Krzysztofa Babraj nieruchomość pod nazwą „Komora Igołomska” została ofiarowana na cele dobroczynne i nauczania.
Po latach, 24 października 1938roku, aktem notarialnym darowiznę potwierdzili Teresa, Waleria, Maria oraz Krzysztof Morstinowie. Budynek przeszedł na wyłączność Sióstr Służebniczek Starowiejskich.
Siostry przybyły do Igołomi 6 czerwca 1916 roku. Ochronka została uruchomiona jednocześnie z powstaniem domu. Następnego dnia siostry rozpoczęły zajęcia z dziećmi. Te informacje zostały zamieszczone w kronice Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich.
Z kroniki:
„ 7-go czerwca we środę byłyśmy na Mszy Św. I u Komunii Św. Potem przyszły matki z dziećmi, aby się zapoznały z siostrami...” (Zdjęcie nr 1)
Sto lat temu, w 1924 roku do ochronki uczęszczało 87 dzieci. W kolejnych latach w 1925 - 89 wychowanków, a w 1930 roku – 80 dzieci. Przed wybuchem II Wojny Światowej do ochronki zapisano 37 dzieci. (Zdjęcie nr 2)
W czasie II Wojny Światowej Siostry podjęły współpracę z RGO (Radą Główną Opiekuńczą). Dzięki temu możliwe było prowadzenie ochronki, a także zorganizowanie dożywiania dla dzieci, które do niego uczęszczały:
w 1942 roku – 50 dzieci,
w 1944 roku – 85 dzieci,
w 1945 roku – 30 dzieci,
w 1947 roku – 50-60 dzieci.
W 1950 roku przedszkole zostało podporządkowane Zrzeszeniu Katolików „Caritas”, zależnemu całkowicie od władz państwowych. Siostry nadal pracowały w przedszkolu, mogły przekazywać dzieciom wartości religijne, ale jednocześnie w „programie pracy” musiały uwzględniać zasady wychowania socjalistycznego. Taka sytuacja trwała do 1961 roku.
Dnia 31 sierpnia 1961 roku przedszkole zostało upaństwowione. Władze oświatowe zwolniły siostry, zajęły lokal przedszkola i zatrudniły osoby świeckie. W tym czasie do przedszkola uczęszczało 40 dzieci. (Zdjęcie nr 3)

Agnieszka Kantorowicz

Banery/Logo